Termeni si conditii generale de comercializare online a produselor și serviciilor Centrului Orhideea Health & Spa

Vânzătorul produselor și serviciilor / prestatorul serviciilor este Fundația pentru Sănătate Orhideea Spa cu sediul în București, Calea Plevnei 145B, SPA, sector 6, autorizată în baza sentinței publice din Dosarul 275/PJ/1996 deschis la Judecătoria Sectorului 2, având codul fiscal RO9347586, telefon 021.56.96.555, e-mail: info@orhideeaspa.ro, înregistrată ca operator cu caracter de date personale, în calitate de operator al centrului Orhideea Health & Spa denumită și OH&S.

Conditii de comercializare online a Cardurilor de Membru și a Accesului Lunar

Comercializarea online a produselor și serviciilor centrului Orhideea Spa se încadrează în condițiile legale privind vânzarea la distanță a bunurilor și serviciilor.

Următorii termeni au următoarele înțelesuri:

Membru – o persoană fizică peste 16 ani sau un grup de persoane fizice cu vârsta peste 16 ani care sunt înregistrate ca membrii exclusiv ai centrului de sănătate Orhideea Health & Spa (OH&S);

Card de Membru  un document care atestă apartenența ca membru al centrului OHS. Cardul de membru nu este transmisibil. Cardul de membru are valabilitate de 365 zile, între datele prevăzute la cap.III. Activarea cardului de membru se va face în maxim 30 de zile de la achiziționare, data de început fiind specificată de membru. Valabilitatea cardului de membru nu poate fi întreruptă, amânată, suspendată, iar valoarea lui nu poate fi compensată în alte servicii sau produse;

Card de Membru Individual  card de membru pentru o singură persoană fizică care este membru OHS. Se emite un singur card nominal. Tariful standard al taxei Cardului de Membru Individual este de 350 € la cursul BNR din data plății cu toate taxele incluse;

Card de Membru Family  card de membru pentru o familie compusă din doi adulți, copiii lor și aparținător (bunic/bonă/persoană care îngrijește copiii). Fiecare membru al familiei beneficiază de un card de membru, mai puțin copiii sub 16 ani. În mod normal, cu excepția unor situații speciale limitate în timp (limitări legale ale numărului de utilizatori ai facilităților, lucrări tehnice etc.) membrii au acces nelimitat de timp în zonele din centru, în timpul programului de lucru al centrului, în funcție de tipul de abonament achiziționat, iar copiii și aparținătorul au acces limitat în intervalul 7:00  20:00, iar duminica, în intervalul 9:00  20:00 (ultima oră de acces 19:00), numai în zona piscinei. Aparținătorul are acces numai în prezența copiilor pe carei însoțește. Identitatea aparținătorului va fi menționată în contract și nu poate fi schimbată de mai mult de 2 ori în interval de 12 luni. Tariful standard al taxei Cardului de Membru Family este de 500 € la cursul BNR din data plății, cu toate taxele incluse;

Acces lunar  dreptul de acces timp de 4 săptămâni consecutive, în timpul programului de funcționare, în centrul de sănătate Orhideea Spa sau în centrul Orhideea Sport. Perioada de 4 săptămâni începe să curgă de la data activării Accesului lunar.

Membrii au acces nelimitat de timp în zonele din centru, în funcție de tipul de abonament achiziționat, iar copiii și aparținătorul au acces limitat în intervalul Happy Hours, iar duminica, în intervalul 9:00 – 19:00 (ultima oră de acces 18:00), numai în zona piscinei. Aparținătorul (bona) are acces numai în prezența copiilor pe care-i însoțește. Identitatea aparținătorului (bonei) va fi menționată în contract și nu poate fi schimbată de mai mult de 2 ori în interval de 12 luni.

All Inclusive – acces lunar sau de zi care oferă acces în toate zonele centrului. Programul este destinat numai adulților;

Activ – acces lunar sau de zi care oferă acces în zona kineto / fitness, zona bazinelor și zona „Foc și Gheață” (saune);

Happy Hours – interval de timp încadrat de luni până vineri, între orele 7,00 – 18,00 (ultima oră de acces 17,00).

Full Time – interval de timp încadrat de luni până vineri în intervalul 7,00 – 22,00 (ultima oră de acces 21.00) şi duminică în intervalul 9,00 – 22,00 (ultima oră de acces 21,00).

Prin achitarea cardului de membru la tariful standard sau la tariful de promoție, cumpărătorul plătește înscrierea ca membru al Centrului Orhideea Health & Spa pentru un an de zile, incluzând perioadele în care centrul este închis.

Tariful standard al cardului de membru include și accesul de tip all inclusive (kineto / fitness, piscina, jacuzzi, saune, salina, arie relaxare, tepidarium) timp de 4 săptămâni.

În cazul unor oferte, prin achitarea cardului de membru, clienții primesc gratuit 4 săptămâni acces gratuit all inclusive în centrul de sănătate Orhideea Spa pentru a se familiariza cu facilitățile centrului și pentru a putea lua o decizie asupra planului de acces pe care-l vor achiziționa ulterior.  Perioada de gratuitate începe în același moment cu activarea cardului de membru, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data achiziționării cardului de membru.

Ulterior epuizării perioadei de gratuitate, pentru utilizarea facilităților centrului de sănătate Orhideea Spa, membrii vor achita contribuția de acces lunar sau zilnic pentru zonele și facilitățile pe care doresc să le utilizeze. Tarifele accesului lunar sau zilnic se regăsesc în secțiunea:

Abonamente Centru Spa

Activarea cardului de membru trebuie făcută în maxim 30 lună de la achiziție. În cazul în care membrul nu precizează o data de activare a cardului de membru în intervalul celor 30 de zile, data activării cardului este considerată data achiziționării lui.

Prin achiziționarea online sau la sediul prestatorului a unui card de membru sau a contribuției de acces lunar, clientul declară în mod expres că înțelege să accepte și să respecte:

Regulamentul de Ordine Interioară al centrului,  precum și condițiile contractului de membru și ale contractului de acces lunar.  Termenii contractuali pentru contractul de membru și accesul lunar se regăsesc secțiunea „Termeni și Condiții.”

Clientul are dreptul sa notifice în scris Fundației pentru Sănătate Orhideea Spa că renunță la cumpărare, fără penalități și fară invocarea unui motiv, in termen de 14 zile lucrătoare de la plata cardului de membru, dată care este considerată a fi data încheierii contractului, în cazul în care clientul nu a utilizat serviciile comercializate.

În cazul în care clientul a utilizat serviciile comercializate la distanță, adică a beneficiat de facilitățile centrului de sănătate, acesta va achita serviciile consumate la tarifele de listă adresate non-membrilor, tarife disponibile in sectiunea “Tarif acces ne-membri.

După expirarea perioadei de 14 zile de la momentul plății / data intrării în vigoare a contractului, clientul nu mai are posibilitatea să denunțe unilateral contractul de membru.

Perioada de valabilitate a cardului de membru și a accesului lunar nu poate fi suspendată.

Modalitatea de achiziționare a cardurilor de membru.

Canalele prin care se pot achiziționa si metodele de plata a cardurilor de membru:

  1. Achiziția la recepția centrului Orhideea Spa. Programul de funcționare al recepției este 24h/7. Plata poate sa fie făcută numerar sau card bancar. Se emite pe loc bonul fiscal, factura și contractul de membru ce va fi semnat de ambele părți in dublu exemplar. Pentru emiterea cardului de membru este necesara prezentarea unui act de identitate.
  2. Achiziția prin e-mail, la adresele: rezervari@orhideeaspa.ro / info@orhideeaspa.ro. Sunt necesare următoarele detalii pentru a putea emite contractul de membru: numele complet al beneficiarului cardului de membru, numărul de telefon, e-mail, CNP, adresa. Plata se poate face cu cardul bancar, prin link de plată securizat, sau prin virament bancar pe baza unei facturi proforme, fiind necesara o confirmare a plății. Contractul de membru va fi emis după ce banii au intrat in contul Fundației pentru Sănătate Orhideea Spa. Ulterior, achiziționării, la prima vizită la centrul de sănătate, Beneficiarul are obligația de a semna contractul de membru la recepția centrului.
  3. Achiziția online, pe site-ul www.orhideeaspa.ro,  completând formularul online de cumpărare și efectuând plata prin platforma Gecad Payment (PayU). Ulterior efectuării plății, echipa Orhideea Spa vă va contacta pentru a va solicita informații suplimentare cu privire la beneficiarul cardului de membru (daca nu este același cu persoana plătitorului), data de la care intra în vigoare contractul de membru etc.

Condiții de comercializare online a Cardurilor Cadou

Următorii termeni au următoarele înțelesuri:

Card Cadou – este un document care atestă plata unor servicii medicale / de relaxare în cadrul centrului de sănătate Orhideea Spa. Serviciile sunt predefinite și sunt valabile 6 luni de la data achiziționării. În cazul în care cardul nu este utilizat în perioada de valabilitate, serviciul nu se poate rambursa. Valoarea cardului cadou nu poate fi preschimbata în bani. Cardul cadou este unic și nu se poate înlocui în caz de pierdere sau deteriorare.

Cardurile cadou sunt transmisibile și permit personalizarea lor cu numele persoanei care va beneficia de serviciile achiziționate.

După achiziționarea cu plata online a cardurilor cadou, beneficiarul poate ridica imprimatele de la recepția centrului sau prin email, la o adresă pe care o va comunica în momentul achiziționării, un card cadou electronic.

Clientul are dreptul să notifice în scris Fundației pentru Sănătate Orhideea Spa că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la plata cardului cadou, dată care este considerată a fi data de activare a cardului cadou, în cazul în care clientul nu a utilizat serviciile comercializate.

După expirarea perioadei de 14 zile de la momentul plății / data activării cardului cadou, clientul nu mai are posibilitatea să renunțe la serviciile achitate.

Modalitatea de achiziționare a cardurilor cadou

Canalele prin care se pot achiziționa cardurile cadou și metodele de plata a cardurilor cadou:

  1. Achiziția la recepția centrului Orhideea Spa. Programul de funcționare al recepției este 24h/7. Plata poate să fie făcută numerar sau cu card bancar. Se emite pe loc bonul fiscal, factura și cardul cadou. Dacă beneficiarul cardului cadou nu este același cu persoana care a plătit, sunt necesare următoarele informații despre beneficiar: nume, prenume, adresa email, număr de telefon, necesare în vederea programării terapiilor.
  2. Achiziția prin e-mail la adresele: rezervari@orhideeaspa.ro / info@orhideeaspa.ro. Sunt necesare următoarele detalii pentru a putea emite cardul cadou: numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de email, atât a beneficiarului, cât și a persoanei care plătește. Plata se poate face cu card bancar, prin link de plata securizat, sau prin virament bancar pe baza unei facturi proforme, fiind necesară o confirmare a plății. Cardul cadou va fi emis după ce banii au intrat in contul Fundației pentru Sănătate Orhideea Spa (regulă aplicabilă numai în cazul plăților prin ordin de plată). Se poate intra în posesia cardului cadou prin ridicarea de la recepție sau pe e-mail, în format electronic.
  3. Achiziția online, direct de pe site-ul www.orhideeaspa.ro, completând formularul online de cumpărare și efectuând plata prin platforma GecadPayment (PayU). În urma confirmării pe email a tranzacției, echipa Orhideea Health & Spa vă va contacta pentru a vă solicita informații suplimentare cu privire la beneficiarul cardului cadou (daca nu este același cu persoana plătitorului), modalitatea dorita de a intra în posesia cardului cadou și orice alta informație necesară finalizării comenzii.

Text actualizat la 25.11.2022

Top